APR - Takuu

APR myöntää vähintään 6 kuukauden takuun

Ohjelmavirityksille ja stage3-pakosarjoille myönnetään ikuinen takuu.

Ohjelmaviritysten kohdalla takuu on laajennettu siten, että vastuuvakuutuksemme kattaa mahdollisesti virityksestä johtuvasta tehdastakuun epäämisestä johtuvat kulut, mikäli voidaan osoittaa, että syntyneen vaurion todellinen aiheuttaja on tekemämme muutos. Tämä laajennettu vastuu koskee moottoria sekä voimansiirtoa. Käytännössä tätä vakuutusta ei ole lähes 10v toiminnan aikana tarvittu kertaakaan.

Isompien virityskittien kohdalla sekä itse kitin komponenteilla että asennustyöllä on 6kk takuu.

Takuu ei kata välillisiä vaurioita, kuten katkenneita vakiokiertokankia tai -vetoakseleita. Turbo- ja isompien virityssarjojen kohdalla moottorille myönnetään takuu vain, jos APR vahvistaa moottoria tapauksen vaatimalla tavalla. Tyypillisin vahvistamista vaativa kohde moottorissa on kiertokanget. Mikäli APR vaihtaa moottoriin kiertokanget, on sekä osilla että työllä 6kk takuu. Mikäli kiertokanget on hankittu tai vaihdettu jossakin muualla, takuu koskee vain sitä osaa, joka tulee APR:ltä.

Kun moottorin vahvistamisen takuu yhdistetään ohjelmoinnin sisältämään takuuseen, on käytännössä koko moottorilla silloin 6kk takuu.

Sama koskee myös voimansiirtoa. Voimansiirrolle ei perus lastuviritystä merkittävämmille muutoksille myönnetä takuuta, sillä mahdollinen vaurio katsotaan välilliseksi. Mikäli kuitenkin APR vahvistaa voimansiirtoa, esimerkiksi vaihtamalla kytkimen, on kaikilla muutoksilla, ja lopulta koko voimansiirrolla 6kk takuu.